id=1

COVID19 - PLAN VAN AANPAK

ORGANISATIE:

K.F.C. Zwarte Leeuw heeft een CoronaSafeTeam aka CoronaLeeuwenTeam opgericht. Dit team zorgt voor het analyseren, vertalen, communiceren, toepassen, updaten en opvolgen van de veiligheidsmaatregelen. De specifieke samenstelling van dit team zorgt voor een overlapping van elk werk- en bestuursdomein binnen de club. Bij dit team kan iedereen terecht met vragen, suggesties en opmerkingen in verband met de toegepaste procedure. De vastgelegde modus operandus kan op elk moment herzien en aangepast worden afhankelijk van de effectiviteit en evaluatie van de gangbare maatregelen, of van wijzigende maatregelen opgelegd door de overheid of sportspecifieke instanties.

Het CoronaLeeuwenTeam bestaat uit:
Johan Lambrechts: afgevaardigde 1e elftal - werkveld 1e eltfal / reserven.
Wim Verdonck: beheerraadslid & secretaris - werkveld Algemene werking & Kantines.
Marc Lauwers: Jeugdvoorzitter - werkveld Jeugd
Kevin Maes: beheerraadslid & jeugdtrainer - werkveld Jeugd en Algemene werking.

STRUCTUUR:

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen door alle geledingen van de club doordringen en kunnen worden toegepast wordt gewerkt met een protocol en checklists / infofiches. Het protocol vat de specifieke toepassing van de veiligheidsmaatregels voor onze mooie club samen, de infofiches bundelen de belangrijkste aandachtspunten voor de verschillende activiteiten binnen de club.

Protocol: er zijn verschillende soorten activiteiten bekeken bij het vertalen van het algemene COVID19 opstartprotocol van Voetbal Vlaanderen naar de werking van onze club.

  1. Repetitieve activiteiten 1e elftal: wedstrijden en trainingen

  2. Repetitieve activiteiten Jeugd: wedstrijden en trainingen

  3. Evenementen openlucht

  4. Evenementen indoor

  5. Operationeel (staff)

Als dit protocol geen onderscheid maakt gelden deze extra gedefinieerde maatregelen voor alle activiteiten. Belangrijk om te vermelden is dat dit protocol aanvullend is op de bestaande werking van de club en niet de hele clubwerking beschrijft. Als een bestaande workflow wijzigt, wordt dit specifiek aangegeven. Het protocol wordt beheerd door het CoronaSafetyTeam en is vertaald naar concrete acties die worden geïmplementeerd.

COMMUNICATIE:

Intern - Infofiches: Voor alle medewerkers en vrijwilligers krijgen een samenvattende infofiche ter beschikking die kort en bondig de verschillende maatregelen bundelt. Op die manier worden de maatregelen op een efficiënte manier doorheen de club geleid.

Intern - Inhoud protocol: de modus operandus wordt met elke afdeling van de club besproken op een overzichtelijke manier.

Extern – Inhoud protocol en maatregelen: Naast het persoonlijk en direct informeren en sensibiliseren van de spelers en ouders wordt dit protocol gepubliceerd op de website, zoals je kan zien.

Omdat we samen met jullie willen werken aan een zo veilig mogelijke Leeuwenomgeving hebben we hier een formulier gezet waar iedereen zijn of haar opmerkingen, suggesties voor mogelijke verbeteringen aan ons kan laten weten. Al jullie input is van harte welkom. En uiteraard kan je daar ook terecht om ons te laten weten als je het allemaal goed vindt. Je kan dit vinden onder IK-HEB-GOEDE-RAAD-FORMULIER.

COVID19

volgende wedstrijd

kalender

klassement

1K.RC.Mechelen 2658
2F.C. Esperanza Pelt A2648
3K.FC.Diest 2646
4KVC.Lille United A2645
5K.FC Turnhout 2642
    
6K.FC.Zwarte Leeuw 2638
volledig klassement