COVID19 - UPDATES

Leeuwen, Leeuwinnen,

Turbulente tijden, dagelijks wijzigende maatregelen en instructies. We willen jullie hier een overzicht geven van de maatregelen die voor onze gemeente gelden aangevuld met maatregelen uit de sportspecifieke sector voor onze regio (KBVB en Voetbal Vlaanderen = die worden apart aangegeven). Daarbij geven we een overzicht van de vertaling van deze maatregelen in onze club.

We volgen alles op de voet, zijn constant in overleg met verschillende instanties om zo kort mogelijk op de bal te spelen en zo realistisch en haalbaar mogelijk te kunnen blijven werken. Als er updates zijn, kan je ze hier lezen.
Dit is een overzicht van de maatregelen zoals die vastgelegd zijn op 27/06/2021.

ALGEMENE SPORTMAATREGELEN (overheid, provincie & gemeente):

Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten voor iedereen.

In clubverband mag je met maximum 50 personen trainen binnen en met maximum 100 personen buiten trainen, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, toezichter of begeleider. Kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

Het lokaal bestuur geeft het advies om de trainingsgroepen niet te mengen met andere groepen.

Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.

Bij sporttrainingen EN wedstrijden kan per deelnemer (-18 jarigen) steeds één toeschouwer, die uit hetzelfde huishouden komt als de deelnemer, komen kijken.

Outdoor publiek, staand of zittend, tot 2500 personen met mondmasker en steeds met veilige afstand tussen elkaar. Indien het aantal verwachte toeschouwers meer dan 200 bedraagt, moet de lokale overheid het evenement goedkeuren op basis van een door de club ingevuld CERM.

Wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten in zijn bubbel van 8 personen tijdens de wedstrijd, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit. Wanneer iemand rechtstaat of zich in de accommodatie beweegt, moet het mondmasker worden opgezet. Dit geldt ook voor personen die gevaccineerd zijn.

Publiek mag ontvangen worden in groepen van 8 personen, kinderen tot 12 jaar niet inbegrepen.

Kleedkamers en douches mogen geopend worden.

Nevenactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Indien ze openbaar zijn moeten ze worden gemeld bij het lokale bestuur. 

 

Kantines (nieuwe maatregelen)

Volgen het horecaprotocol. 

Voor eenmanszaken is bediening aan de bar mogelijk

Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht (geldt niet voor open terras).

Andere horecamaatregelen: https://heropstarthoreca.be/algemene-richtlijnen/

 

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING:
- Is er een speler of speelster die zich laat testen o.w.v. symptomen COVID-19: speler traint of speelt niet tot resultaat van de test gekend is. Huisarts beslist of bijkomende testen bij teamgenoten nodig is. Ouders van de geteste speler of speelster verwittigd de trainer, trainer verwittigd spelers en ouders.
- Test de speler of speelster positief, gaat hij of zij in quarantaine (art bepaalt de verdere procedure voor deze speler, speelster of het team). Test de speler of speelster negatief, kan hij of zij de voetbalactiviteiten hervatten.
- Moet het hele team zich laten testen speelt noch traint dit team tot de resultaten gekend zijn. Dit kan er dus toe leiden dat een wedstrijd moet worden verplaatst.

We willen kost wat kost onze Leeuwen en Leeuwinnen leuke voetbalmomenten blijven geven en ze beter dan ooit klaarstomen voor een knalseizoen. We vragen daarom de maatregelen zeer nauwgezet en met gezond verstand te volgen. Dit vraagt een inspanning van onze allemaal. Indien er controle is door gemeentelijke of overheidsdiensten en je wordt beboet voor het niet naleven van de maatregelen is dit een persoonlijke boete, niet voor de club.

KOMAAN LEEUWEN!

COVID-19

volgende wedstrijd

kalender

klassement

1K.FC.Nijlen 49
1K.AC.Betekom A49
2F.C. Esperanza Pelt 36
3FC.Berlaar-Heikant 48
4Eendracht Termien 47
    
8K.FC.Zwarte Leeuw 34
volledig klassement