COVID19 - UPDATES

Leeuwen, Leeuwinnen,

Turbulente tijden, dagelijks wijzigende maatregelen en instructies. We willen jullie hier een overzicht geven van de maatregelen die voor onze gemeente gelden aangevuld met maatregelen uit de sportspecifieke sector voor onze regio (KBVB en Voetbal Vlaanderen = die worden apart aangegeven). Daarbij geven we een overzicht van de vertaling van deze maatregelen in onze club.

We volgen alles op de voet, zijn constant in overleg met verschillende instanties om zo kort mogelijk op de bal te spelen en zo realistisch en haalbaar mogelijk te kunnen blijven werken. Als er updates zijn, kan je ze hier lezen.
Dit is een overzicht van de maatregelen zoals die vastgelegd zijn op 01/09/2021.

 

Op 1 september 2021 zijn alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig weggevallen. Er blijven alleen nog een aantal controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.

 

Maatregelen publiek: outdoor sportwedstrijden

Maximum 400 personen.

Meer dan 400 personen: kan met of zonder COVID safe ticket.

Zonder COVID safe ticket: CERM / CIRM moet verkregen worden van lokale bestuur en volgen maatregelen.

Met COVID safe ticket: je moet je niet volgen aan de maatregelen.

 

Maatregelen outdoor en indoor sportinfrastructuur:

Kantine, business seats en Leeuwenbar mogen zowel indoor als outdoor open volgens het horecaprotocol.

Douches en kleedkamers mogen terug open terug open als er een CO2-meter aanwezig is of als het gebruik van de kleedkamer beperkt wordt tot maximum 15 minuten. KFC Zwarte Leeuw maakt gebruikt van de tweede optie en zal dit afficheren aan de kleedkamers.

Het bedekken van de mond en neus met een mondneusmasker op KFC Zwarte Leeuw is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit.

KFC Zwarte Leeuw stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van de sporters, vrijwilligers en de bezoekers.

KFC Zwarte Leeuw neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.

KFC Zwarte Leeuw zorgt voor maximale verluchting.

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) sinds1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten. (bv.: sporthallen, kleedkamers, ...) KFC Zwarte Leeuw maakt gebruik van een mobiele CO² meter in de kantines en gemeenschappelijke ruimtes.

 

COVID19

volgende wedstrijd

    -    
K.FC.Zwarte Leeuw - K.AC.Betekom A
23/10/2021 - 19:30

kalender

klassement

1K.FC.Diest 515
2KVC.Lille United A613
3K.FC.Nijlen 611
3K.FC.St.-Lenaarts A511
5K.VK.Wellen 610
    
7K.FC.Zwarte Leeuw 69
volledig klassement