KFC Zwarte Leeuw

VOETBAL - OPLEIDINGEN

KFC Zwarte Leeuw gelooft in het nut van constante opleidingen om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Opleidingen zijn goed voor de club om verder te groeien en opleidingen zijn ook goed voor het individu om zich verder te ontwikkelen.

Een constante groei-en verbeter mindset uit zich niet alleen in het motiveren van opleidingen maar ook in een assessment van de eigen clubwerking. Daarom wil de club de werking op regelmatige basis laten auditen om in functie van deze resultaten verder en verder te kunnen blijven groeien, nog kwalitatiever te werken en deze kwaliteit ook te kunnen waarborgen, continuïteit te kunnen geven.

 

Medewerkers en trainers:

KFC Zwarte Leeuw wil medewerkers en trainers op regelmatige basis motiveren om zich verder op te leiden. Daarom wil de club motiveren, visualiseren, faciliteren en delen. Er is een stafdienst opgenomen in het organigram die zich focust op het domein opleidingen. Dat geeft aan hoe belangrijk dit is voor de club en dat dit een constante pijler is waarop ingezet wordt.

 

MOTIVEREN:

Motiveren van het nut van opleidingen is een eerste stap om iemand te overtuigen zich verder te ontwikkelen door het volgen van een opleiding. Motiveren gebeurt door het visualiseren van de mogelijke opleidingen, het faciliteren van de opleidingen en het delen van ervaringen en kennis.

De aard van de opleidingen die gemotiveerd worden kunnen organisatorisch, bestuurlijk of sporttechnisch zijn.

 

VISUALISEREN:

Opleidingen die worden aangeboden door de federaties zoals Voetbal Vlaanderen en Sport moeten hun weg vinden naar de doelgroep op de club. Op regelmatige basis worden de beschikbare opleidingen onder de aandacht gebracht en besproken met vrijwilligers en trainers.

 

FACILITEREN:

Opleidingen vragen tijd en inspanning. Het is niet evident als vrijwilligers of als coach de tijd en energie te vinden die nodig is om een opleiding tot een goed einde te brengen. Daarom wil de club het volgen van opleidingen faciliteren door ze te organiseren op de club zelf. De club wil op die manier ook clubs in de omgeving bereiken.

De club financiert het volgen van opleidingen. Relevante opleidingen worden terugbetaald door de club over een periode van drie jaar waar elk jaar 1/3e van de kost van de opleiding wordt terugbetaald. Verlaat de vrijwilliger of trainers de club wordt de terugbetaling stopgezet.

 

DELEN:

Kennis hebben en vergaren is een doel. Het is ook belangrijk die kennis en ervaringen te delen met elkaar om samen sterker te worden en te zorgen voor een constante verbetercultuur. Wie een opleiding heeft gevolgd wordt gemotiveerd deze kennis zoveel mogelijk te delen. De inhoud van de opleiding wordt gedeeld op de intradesk van ProSoccerData zodat het beschikbaar wordt voor iedereen.

 

Assessment clubwerking:

Een deel van opleiding en ontwikkeling is ook een assessment van de clubwerking. Groeien wil zeggen dat je een constante verbetercultuur moet creëren. De club wil zich op regelmatige basis laten auditen om te kunnen leren van deze assessments en stappen te kunnen zetten in de uitbouw van de kwaliteit die de club aanbiedt op organisatorisch en sporttechnisch vlak.

 

VOETBAL

klassement

1E. Termien A1740
2K. Berg en Dal VV1739
3Zepperen-Brustem A1733
4ASV Geel1728
5KFC Turnhout1727
klassement eerste elftal
1KFC Grobbendonk1747
2KFC Wechelderzande1743
3St. Jozef1735
4KFC St. Mart. Halle1731
5KFC Zwarte Leeuw B1730
klassement futures